Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy
status vysokej školy
fr fr
Paríž, Francúzsko
skupina odborov: humanitní
fr fr
Paríž, Francúzsko
skupina odborov: humanitní
fr fr
Paríž, Francúzsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
fr fr
Paríž, Francúzsko
skupina odborov: sociálne
fr fr
Paríž, Francúzsko
skupina odborov: sociálne
fr fr
Paríž, Francúzsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
fr fr
Paríž, Francúzsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
fr fr
Rennes, Francúzsko
skupina odborov: umelecké
fr fr
Toulon, Francúzsko
skupina odborov: umelecké
fr fr
Lille, Francúzsko
skupina odborov: biologické
fr fr
Toulouse, Francúzsko
skupina odborov: biologické
fr fr
Nantes, Francúzsko
skupina odborov: biologické
fr fr
Nancy, Francúzsko
skupina odborov: biologické
fr fr
Paríž, Francúzsko
skupina odborov: biologické
fr fr
Nancy, Francúzsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
fr fr
Paríž, Francúzsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
fr fr
Paríž, Francúzsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
fr fr
Poitiers, Francúzsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
fr fr
Nantes, Francúzsko
skupina odborov: pedagogické
fr fr
Marseille, Francúzsko
skupina odborov: pedagogické
Next
Privacy Policy