Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Francúzsko  
status vysokej školy  
fr fr
Paríž, Francúzsko
skupina odborov: humanitní
fr fr
Paríž, Francúzsko
skupina odborov: humanitní
fr fr
Lyon, Francúzsko
skupina odborov: humanitní
fr fr
Paríž, Francúzsko
skupina odborov: humanitní
fr fr
Paríž, Francúzsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
fr fr
Paríž, Francúzsko
skupina odborov: sociálne
fr fr
Paríž, Francúzsko
skupina odborov: sociálne
fr fr
Rennes, Francúzsko
skupina odborov: umelecké
fr fr
Montpellier, Francúzsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
fr fr
Limoges, Francúzsko
skupina odborov: biologické
fr fr
Toulouse, Francúzsko
skupina odborov: biologické
fr fr
Nantes, Francúzsko
skupina odborov: biologické
fr fr
Lille, Francúzsko
skupina odborov: biologické
fr fr
Nancy, Francúzsko
skupina odborov: biologické
fr fr
Lyon, Francúzsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
fr fr
Paríž, Francúzsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
fr fr
Paríž, Francúzsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
fr fr
Nantes, Francúzsko
skupina odborov: pedagogické
fr fr
Marseille, Francúzsko
skupina odborov: pedagogické
Privacy Policy