Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy  
status vysokej školy  
en en
Pardubice, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Pardubice, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Pardubice, Česko
skupina odborov: biologické
cs cs
Pardubice, Česko
skupina odborov: biologické
cs cs
Pardubice, Česko
skupina odborov: humanitní
en en
Pardubice, Česko
skupina odborov: humanitní
cs cs
Pardubice, Česko
skupina odborov: humanitní
en en
Pardubice, Česko
skupina odborov: humanitní
cs cs
Pardubice, Česko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
cs cs
Pardubice, Česko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
cs cs
Pardubice, Česko
skupina odborov: informatické
cs cs
Pardubice, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Pardubice, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Pardubice, Česko
skupina odborov: informatické
en en
Pardubice, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Pardubice, Česko
skupina odborov: inžiniersko-technické
cs cs
Pardubice, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Pardubice, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Pardubice, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Pardubice, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Pardubice, Česko
skupina odborov: inžiniersko-technické
cs cs
Pardubice, Česko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
en en
Pardubice, Česko
skupina odborov: inžiniersko-technické
cs cs
Pardubice, Česko
skupina odborov: inžiniersko-technické
en en
Pardubice, Česko
skupina odborov: inžiniersko-technické
en en
Pardubice, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Pardubice, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Pardubice, Česko
cs cs
Pardubice, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Pardubice, Česko
skupina odborov: humanitní
Next
Privacy Policy