Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
en en
Ústí nad Labem, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Ústí nad Labem, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Ústí nad Labem, Česko
skupina odborov: umelecké
cs cs
Ústí nad Labem, Česko
skupina odborov: matematické a štatistické
cs cs
Ústí nad Labem, Česko
skupina odborov: inžiniersko-technické
en en
Ústí nad Labem, Česko
skupina odborov: inžiniersko-technické
cs cs
Ústí nad Labem, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Ústí nad Labem, Česko
skupina odborov: humanitní
de de
Ústí nad Labem, Česko
skupina odborov: humanitní
cs cs
Ústí nad Labem, Česko
skupina odborov: pedagogické
cs cs
Ústí nad Labem, Česko
skupina odborov: inžiniersko-technické
Privacy Policy