Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
cs cs
Olomouc, Česko
skupina odborov: biologické
cs cs
Olomouc, Česko
skupina odborov: biologické
en en
Olomouc, Česko
skupina odborov: biologické
en en
Olomouc, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Olomouc, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Olomouc, Česko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Olomouc, Česko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
cs cs
Olomouc, Česko
skupina odborov: humanitní
en en
Olomouc, Česko
skupina odborov: humanitní
cs cs
Olomouc, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Olomouc, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Olomouc, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Olomouc, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Olomouc, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Olomouc, Česko
skupina odborov: matematické a štatistické
en en
Olomouc, Česko
skupina odborov: matematické a štatistické
cs cs
Olomouc, Česko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Olomouc, Česko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
cs cs
Olomouc, Česko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
cs cs
Olomouc, Česko
skupina odborov: pedagogické
cs cs
Olomouc, Česko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Olomouc, Česko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
cs cs
Olomouc, Česko
skupina odborov: informatické
en en
Olomouc, Česko
skupina odborov: sociálne
cs cs
Olomouc, Česko
skupina odborov: sociálne
cs cs
Olomouc, Česko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Olomouc, Česko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
cs cs
Olomouc, Česko
skupina odborov: sociálne
en en
Olomouc, Česko
skupina odborov: sociálne
cs cs
Olomouc, Česko
skupina odborov: sociálne
Privacy Policy