Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy
status vysokej školy
en en
Brno, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Brno, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Brno, Česko
skupina odborov: sociálne
cs cs
Brno, Česko
skupina odborov: humanitní
cs cs
Brno, Česko
skupina odborov: humanitní
cs cs
Brno, Česko
skupina odborov: inžiniersko-technické
cs cs
Brno, Česko
skupina odborov: biologické
en en
Brno, Česko
skupina odborov: biologické
cs cs
Brno, Česko
skupina odborov: biologické
cs cs
Brno, Česko
skupina odborov: biologické
en en
Brno, Česko
skupina odborov: biologické
cs cs
Brno, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Brno, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Brno, Česko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
cs cs
Brno, Česko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
cs cs
Brno, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Brno, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Brno, Česko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
cs cs
Brno, Česko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
en en
Brno, Česko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
cs cs
Brno, Česko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
cs cs
Brno, Česko
skupina odborov: humanitní
en en
Brno, Česko
skupina odborov: sociálne
cs cs
Brno, Česko
skupina odborov: sociálne
en en
Brno, Česko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
cs cs
Brno, Česko
skupina odborov: humanitní
cs cs
Brno, Česko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
en en
Brno, Česko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
en en
Brno, Česko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
Next
Privacy Policy