Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy  
status vysokej školy  
en en
Praha, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Praha, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Praha, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Praha, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Praha, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Praha, Česko
skupina odborov: sociálne
cs cs
Praha, Česko
skupina odborov: humanitní
cs cs
Praha, Česko
skupina odborov: biologické
cs cs
Praha, Česko
skupina odborov: biologické
en en
Praha, Česko
skupina odborov: biologické
en en
Praha, Česko
skupina odborov: biologické
cs cs
Praha, Česko
skupina odborov: biologické
cs cs
Praha, Česko
skupina odborov: inžiniersko-technické
en en
Praha, Česko
skupina odborov: inžiniersko-technické
en en
Praha, Česko
skupina odborov: biologické
cs cs
Praha, Česko
skupina odborov: biologické
en en
Praha, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Praha, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Praha, Česko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
cs cs
Praha, Česko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
cs cs
Praha, Česko
skupina odborov: sociálne
en en
Praha, Česko
skupina odborov: sociálne
en en
Praha, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Praha, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Praha, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Praha, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Praha, Česko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
cs cs
Praha, Česko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
Next
Privacy Policy