Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
en en
Praha, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Pardubice, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Praha, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Ostrava, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Pardubice, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Praha, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Praha, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
České Budějovice, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Hradec Králové, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Brno, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Brno, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Hradec Králové, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Olomouc, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Brno, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Olomouc, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Brno, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Praha, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Štúdium online
Brno, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Praha, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Praha, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Praha, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Olomouc, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Opava, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Ostrava, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Ústí nad Labem, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
cs cs
Olomouc, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Opava, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Praha, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Ústí nad Labem, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Brno, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie

Study in Switzerland
MBA_Master_220.jpg

Study in Poland
uwm_220_eng.gif
Privacy Policy