Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Česko  
status vysokej školy  
cs cs
Praha, Česko
skupina odborov: novinárstvo a informácie
cs cs
Praha, Česko
skupina odborov: novinárstvo a informácie
cs cs
Olomouc, Česko
skupina odborov: novinárstvo a informácie

Study in Switzerland
MBA_Master_220.jpg

Study in Poland
SWPS_eng_220_uni.jpg
Privacy Policy