Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy
status vysokej školy
cs cs
Zlín, Česko
skupina odborov: novinárstvo a informácie
cs cs
Brno, Česko
skupina odborov: novinárstvo a informácie
cs cs
Hradec Králové, Česko
skupina odborov: novinárstvo a informácie
en en
Brno, Česko
skupina odborov: novinárstvo a informácie
en en
Ostrava, Česko
skupina odborov: novinárstvo a informácie
cs cs
Brno, Česko
skupina odborov: novinárstvo a informácie
cs cs
Praha, Česko
skupina odborov: novinárstvo a informácie
en en
Pardubice, Česko
skupina odborov: novinárstvo a informácie
en en
Praha, Česko
skupina odborov: novinárstvo a informácie
en en
Brno, Česko
skupina odborov: novinárstvo a informácie
cs cs
Praha, Česko
skupina odborov: novinárstvo a informácie
cs cs
Praha, Česko
skupina odborov: novinárstvo a informácie
cs cs
Praha, Česko
skupina odborov: novinárstvo a informácie
cs cs
Zlín, Česko
skupina odborov: novinárstvo a informácie
en en
Zlín, Česko
skupina odborov: novinárstvo a informácie
cs cs
Ústí nad Labem, Česko
skupina odborov: novinárstvo a informácie
Privacy Policy