Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy  
status vysokej školy  
en en
Viedeň, Rakúsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
en en
Graz, Rakúsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
en en
Viedeň, Rakúsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
de de
Viedeň, Rakúsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
de de
Viedeň, Rakúsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
de de
Salzburg, Rakúsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
Privacy Policy