Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy  
status vysokej školy  
de de
Innsbruck, Rakúsko
skupina odborov: športové, turistické,služba
Privacy Policy