Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy
status vysokej školy
en en
Graz, Rakúsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
de de
Innsbruck, Rakúsko
skupina odborov: biologické
en en
Graz, Rakúsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
de de
Graz, Rakúsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
de de
Innsbruck, Rakúsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Graz, Rakúsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
de de
Graz, Rakúsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
de de
Viedeň, Rakúsko
skupina odborov: humanitní
de de
Salzburg, Rakúsko
skupina odborov: humanitní
de de
Klagenfurt, Rakúsko
skupina odborov: humanitní
de de
Innsbruck, Rakúsko
skupina odborov: humanitní
de de
Viedeň, Rakúsko
skupina odborov: humanitní
en en
Graz, Rakúsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
de de
Innsbruck, Rakúsko
skupina odborov: matematické a štatistické
de de
Innsbruck, Rakúsko
skupina odborov: sociálne
de de
Innsbruck, Rakúsko
skupina odborov: sociálne
de de
Viedeň, Rakúsko
skupina odborov: sociálne
en en
Klosterneuburg, Rakúsko
skupina odborov: matematické a štatistické
en en
Graz, Rakúsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
en en
Klosterneuburg, Rakúsko
skupina odborov: matematické a štatistické
de de
Graz, Rakúsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
de de
Innsbruck, Rakúsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
de de
Innsbruck, Rakúsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
de de
Graz, Rakúsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
de de
Graz, Rakúsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
Next
Privacy Policy