Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy
status vysokej školy
en en
Lancaster, Velká Británie
skupina odborov: sociálne
en en
Belfast, Velká Británie
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Bangor, Velká Británie
skupina odborov: sociálne
en en
Liverpool, Velká Británie
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Londýn, Velká Británie
skupina odborov: sociálne
en en
Oxford, Velká Británie
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Londýn, Velká Británie
skupina odborov: sociálne
en en
Edinburgh, Velká Británie
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Londýn, Velká Británie
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Glasgow, Velká Británie
skupina odborov: sociálne
en en
Newcastle upon Tyne, Velká Británie
skupina odborov: sociálne
en en
Southampton, Velká Británie
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Canterbury, Velká Británie
skupina odborov: sociálne
en en
Manchester, Velká Británie
skupina odborov: sociálne
en en
Birmingham, Velká Británie
skupina odborov: sociálne
en en
Nottingham, Velká Británie
skupina odborov: sociálne
en en
Stoke-on-Trent, Velká Británie
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
Privacy Policy