Doktorandské štúdium v Európe

štát
vojvodstvo
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy
status vysokej školy
pl pl
Gdansk, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Lodž, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Vroclav (Wrocław), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Częstochowa, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Bydhošť (Bydgoszcz), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Lublin, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Białystok, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
pl pl
Gorzów Wielkopolski, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Rzeszów, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Opole, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Lublin, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Katovice, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Štetín, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Poznaň, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Zielona Góra, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Bielsko-Biała, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Lodž, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Kielce, Poľsko
skupina odborov: humanitní
Privacy Policy