Doktorandské štúdium v Európe

štát
vojvodstvo
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy
status vysokej školy
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: pedagogické
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: biologické
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
Privacy Policy