Doktorandské štúdium v Európe

štát
vojvodstvo
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Poľsko  
status vysokej školy  
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: biologické
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: pedagogické
en en
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: sociálne
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: sociálne
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne

Study in Switzerland
MBA_Master_220.jpg

Study in Poland
uwm_220_eng.gif
Privacy Policy