Doktorandské štúdium v Európe

štát
vojvodstvo
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Poľsko  
status vysokej školy  
pl pl
Gdynia, Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Gdynia, Poľsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pl pl
Gdynia, Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Gdynia, Poľsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pl pl
Gdynia, Poľsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pl pl
Gdynia, Poľsko
skupina odborov: ochrana a bezpečnosť

Study in Switzerland
MBA_Master_220.jpg

Study in Poland
Privacy Policy