Doktorandské štúdium v Európe

štát
vojvodstvo
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Poľsko  
status vysokej školy  
pl pl
Bydhošť (Bydgoszcz), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Bydhošť (Bydgoszcz), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Bydhošť (Bydgoszcz), Poľsko
skupina odborov: pedagogické
pl pl
Bydhošť (Bydgoszcz), Poľsko
skupina odborov: sociálne
pl pl
Bydhošť (Bydgoszcz), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Bydhošť (Bydgoszcz), Poľsko
skupina odborov: biologické
pl pl
Bydhošť (Bydgoszcz), Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pl pl
Bydhošť (Bydgoszcz), Poľsko
skupina odborov: sociálne
pl pl
Bydhošť (Bydgoszcz), Poľsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
pl pl
Bydhošť (Bydgoszcz), Poľsko
skupina odborov: umelecké
pl pl
Bydhošť (Bydgoszcz), Poľsko
skupina odborov: umelecké
pl pl
Bydhošť (Bydgoszcz), Poľsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
Privacy Policy