Doktorandské štúdium v Európe

štát
vojvodstvo
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Poľsko  
status vysokej školy  
pl pl
Gliwice, Poľsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pl pl
Gliwice, Poľsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pl pl
Gliwice, Poľsko
skupina odborov: informatické
pl pl
Gliwice, Poľsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pl pl
Gliwice, Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pl pl
Gliwice, Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pl pl
Gliwice, Poľsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pl pl
Gliwice, Poľsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pl pl
Gliwice, Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pl pl
Gliwice, Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pl pl
Gliwice, Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
Privacy Policy