Doktorandské štúdium v Európe

štát
vojvodstvo
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy
status vysokej školy
pl pl
Toruň, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Toruň, Poľsko
skupina odborov: sociálne
pl pl
Toruň, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Toruň, Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
Privacy Policy