Doktorandské štúdium v Európe

štát
vojvodstvo
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy  
status vysokej školy  
pl pl
Białystok, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Białystok, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Białystok, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Białystok, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Białystok, Poľsko
skupina odborov: pedagogické
pl pl
Białystok, Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Białystok, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Białystok, Poľsko
skupina odborov: biologické
pl pl
Białystok, Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pl pl
Białystok, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Białystok, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Białystok, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Białystok, Poľsko
skupina odborov: sociálne
Privacy Policy