Doktorandské štúdium v Európe

štát
vojvodstvo
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Poľsko  
status vysokej školy  
pl pl
Opole, Poľsko
skupina odborov: biologické
pl pl
Opole, Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pl pl
Opole, Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Opole, Poľsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pl pl
Opole, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Opole, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Opole, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Opole, Poľsko
skupina odborov: matematické a štatistické
pl pl
Opole, Poľsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pl pl
Opole, Poľsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pl pl
Opole, Poľsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pl pl
Opole, Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pl pl
Opole, Poľsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pl pl
Opole, Poľsko
skupina odborov: sociálne
pl pl
Opole, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Opole, Poľsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pl pl
Opole, Poľsko
skupina odborov: sociálne
pl pl
Opole, Poľsko
skupina odborov: sociálne
pl pl
Opole, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Opole, Poľsko
skupina odborov: právnické

Study in Switzerland
BBA-Bachelor-220_1.jpg

Study in Poland
WSPA_220_online.png
Privacy Policy