Doktorandské štúdium v Európe

štát
vojvodstvo
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy  
status vysokej školy  
pl pl
Częstochowa, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Częstochowa, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Częstochowa, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Częstochowa, Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pl pl
Częstochowa, Poľsko
skupina odborov: umelecké
pl pl
Częstochowa, Poľsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pl pl
Częstochowa, Poľsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pl pl
Częstochowa, Poľsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pl pl
Częstochowa, Poľsko
skupina odborov: informatické
pl pl
Częstochowa, Poľsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pl pl
Częstochowa, Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pl pl
Częstochowa, Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
Privacy Policy