Doktorandské štúdium v Európe

štát
vojvodstvo
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy  
status vysokej školy  
pl pl
Kielce, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Kielce, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Kielce, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Kielce, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Kielce, Poľsko
skupina odborov: biologické
pl pl
Kielce, Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pl pl
Kielce, Poľsko
skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
pl pl
Kielce, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Kielce, Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pl pl
Kielce, Poľsko
skupina odborov: právnické
Privacy Policy