Doktorandské štúdium v Európe

štát
vojvodstvo
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Poľsko  
status vysokej školy  
pl pl
Štetín, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Štetín, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Štetín, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Štetín, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Štetín, Poľsko
skupina odborov: matematické a štatistické
pl pl
Štetín, Poľsko
skupina odborov: pedagogické
pl pl
Štetín, Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pl pl
Štetín, Poľsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pl pl
Štetín, Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pl pl
Štetín, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Štetín, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Štetín, Poľsko
skupina odborov: humanitní

Study in Poland
Privacy Policy