Doktorandské štúdium v Európe

štát
vojvodstvo
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy  
status vysokej školy  
pl pl
Białystok, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Lublin, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Rzeszów, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Vroclav (Wrocław), Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Katovice, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Lodž, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Poznaň, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Štetín, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Kielce, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Lublin, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Rzeszów, Poľsko
skupina odborov: právnické
Privacy Policy