Doktorandské štúdium v Európe

štát
vojvodstvo
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Poľsko  
status vysokej školy  
en en
Gdansk, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Toruň, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Vroclav (Wrocław), Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Rzeszów, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Gdansk, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Lublin, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Lodž, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Poznaň, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Lublin, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Opole, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Štetín, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Białystok, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Katovice, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: právnické
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: právnické

Study in Switzerland
MBA_Master_220.jpg

Study in Poland
uwm_220_eng.gif
Privacy Policy