Doktorandské štúdium v Európe

štát
vojvodstvo
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy  
status vysokej školy  
pl pl
Vroclav (Wrocław), Poľsko
skupina odborov: umelecké
pl pl
Gdansk, Poľsko
skupina odborov: umelecké
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: umelecké
pl pl
Toruň, Poľsko
skupina odborov: umelecké
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: umelecké
pl pl
Lublin, Poľsko
skupina odborov: umelecké
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: umelecké
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: umelecké
pl pl
Katovice, Poľsko
skupina odborov: umelecké
pl pl
Bydhošť (Bydgoszcz), Poľsko
skupina odborov: umelecké
pl pl
Vroclav (Wrocław), Poľsko
skupina odborov: umelecké
pl pl
Bydhošť (Bydgoszcz), Poľsko
skupina odborov: umelecké
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: umelecké
pl pl
Štetín, Poľsko
skupina odborov: umelecké
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: umelecké
pl pl
Rzeszów, Poľsko
skupina odborov: umelecké
Next
Privacy Policy