Doktorandské štúdium v Európe

štát
vojvodstvo
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Poľsko  
status vysokej školy  
pl pl
Vroclav (Wrocław), Poľsko
skupina odborov: jazyk
Privacy Policy