Doktorandské štúdium v Európe

štát
vojvodstvo
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Poľsko  
status vysokej školy  
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Lodž, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Lodž, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Lodž, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Poznaň, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Rzeszów, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Štetín, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Rzeszów, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Lodž, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Poznaň, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Zielona Góra, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Lublin, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Opole, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Lublin, Poľsko
skupina odborov: humanitní

Study in Poland
Privacy Policy