Doktorandské štúdium v Európe

štát
vojvodstvo
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy
status vysokej školy
pl pl
Vroclav (Wrocław), Poľsko
skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
pl pl
Siedlce, Poľsko
skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
pl pl
Dąbrowa Górnicza, Poľsko
skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
pl pl
Rzeszów, Poľsko
skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
pl pl
Słupsk, Poľsko
skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
pl pl
Kielce, Poľsko
skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
pl pl
Szczytno, Poľsko
skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
pl pl
Kalisz, Poľsko
skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
Privacy Policy