Doktorandské štúdium v Európe

štát
vojvodstvo
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Poľsko  
status vysokej školy  
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Štetín, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Vroclav (Wrocław), Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Lodž, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Lodž, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Vroclav (Wrocław), Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Lodž, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Vroclav (Wrocław), Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Gdansk, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Poznaň, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Lublin, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Lublin, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Lodž, Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
pl pl
Vroclav (Wrocław), Poľsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie

Study in Poland
uwm_220_eng.gif
Privacy Policy