Doktorandské štúdium v Európe

štát
vojvodstvo
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy  
status vysokej školy  
pl pl
Gdansk, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Vroclav (Wrocław), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Toruň, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Vroclav (Wrocław), Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pl pl
Toruň, Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pl pl
Vroclav (Wrocław), Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Vroclav (Wrocław), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Białystok, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Lublin, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Toruň, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Gdansk, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
pl pl
Vroclav (Wrocław), Poľsko
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Białystok, Poľsko
skupina odborov: humanitní
Next
Privacy Policy