Doktorandské štúdium v Európe

štát
vojvodstvo
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Poľsko  
status vysokej školy  
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Vroclav (Wrocław), Poľsko
pl pl
Vroclav (Wrocław), Poľsko
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pl pl
Vroclav (Wrocław), Poľsko
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Vroclav (Wrocław), Poľsko
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
pl pl
Vroclav (Wrocław), Poľsko
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: humanitní

Study in Poland
Privacy Policy