Doktorandské štúdium v Európe

štát
vojvodstvo
mesto
skupina odboru
jazyk
druh vysokej školy - Poľsko  
status vysokej školy  
pl pl
Lublin, Poľsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
pl pl
Toruň, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Vroclav (Wrocław), Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: biologické
pl pl
Toruň, Poľsko
skupina odborov: biologické
pl pl
Vroclav (Wrocław), Poľsko
skupina odborov: biologické
pl pl
Lublin, Poľsko
skupina odborov: biologické
pl pl
Lublin, Poľsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
pl pl
Vroclav (Wrocław), Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pl pl
Lublin, Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pl pl
Toruň, Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pl pl
Varšava, Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Toruň, Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Vroclav (Wrocław), Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
en en
Varšava, Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Gdansk, Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Poznaň, Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Lublin, Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Poznaň, Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Lublin, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Olsztyn, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: humanitní
en en
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: humanitní

Study in Switzerland
MBA_Master_220.jpg

Study in Poland
Privacy Policy