Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
status vysokej školy
es es
Santiago de Compostela, Španielsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
es es
Barcelona, Španielsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
es es
Barcelona, Španielsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
es es
Córdoba, Španielsko
skupina odborov: humanitní
es es
Huelva, Španielsko
skupina odborov: humanitní
es es
Málaga, Španielsko
skupina odborov: humanitní
es es
Sevilla, Španielsko
skupina odborov: humanitní
es es
Sevilla, Španielsko
skupina odborov: humanitní
es es
Tarragona, Španielsko
skupina odborov: humanitní
es es
Madrid, Španielsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
es es
Madrid, Španielsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
es es
Sevilla, Španielsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
es es
Valladolid, Španielsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
es es
Barcelona, Španielsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
es es
Valencia, Španielsko
skupina odborov: humanitní
es es
Guadalupe, Španielsko
skupina odborov: humanitní
es es
Madrid, Španielsko
skupina odborov: humanitní
es es
Madrid, Španielsko
skupina odborov: biologické
es es
Madrid, Španielsko
skupina odborov: biologické
es es
La Laguna, Španielsko
skupina odborov: biologické
es es
Barcelona, Španielsko
skupina odborov: biologické
es es
Pamplona, Španielsko
skupina odborov: biologické
es es
Granada, Španielsko
skupina odborov: biologické
es es
Sevilla, Španielsko
skupina odborov: biologické
es es
Barcelona, Španielsko
skupina odborov: biologické
es es
Valencia, Španielsko
skupina odborov: biologické
es es
Valencia, Španielsko
skupina odborov: biologické
es es
Madrid, Španielsko
skupina odborov: športové, turistické,služba
es es
Alicante, Španielsko
skupina odborov: športové, turistické,služba
Next
Privacy Policy