Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
status vysokej školy
en en
Krakov (Kraków), Poľsko
en en
Varšava, Poľsko
en en
Varšava, Poľsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
en en
Varšava, Poľsko
skupina odborov: právnické
en en
Bangor, Velká Británie
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
en en
Praha, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Cambridge, Velká Británie
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Praha, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Pardubice, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Brno, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Olomouc, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Praha, Česko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
en en
Galway, Írsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
en en
Londýn, Velká Británie
skupina odborov: sociálne
en en
Aberdeen, Velká Británie
skupina odborov: sociálne
en en
Canterbury, Velká Británie
skupina odborov: sociálne
en en
Durham, Velká Británie
skupina odborov: sociálne
en en
Oxford, Velká Británie
skupina odborov: sociálne
en en
Londýn, Velká Británie
skupina odborov: sociálne
en en
Belfast, Velká Británie
skupina odborov: sociálne
en en
Praha, Česko
skupina odborov: sociálne
en en
Bazilej, Švajčiarsko
skupina odborov: sociálne
en en
Brno, Česko
skupina odborov: sociálne
en en
Maynooth, Írsko
skupina odborov: sociálne
en en
Bangor, Velká Británie
skupina odborov: humanitní
Next
Privacy Policy