Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
status vysokej školy
fr fr
Paríž, Francúzsko
skupina odborov: humanitní
fr fr
Neuchâtel, Švajčiarsko
fr fr
Paríž, Francúzsko
skupina odborov: humanitní
fr fr
Paríž, Francúzsko
skupina odborov: ekonomické a administratívne
fr fr
Neuchâtel, Švajčiarsko
skupina odborov: ochrana a bezpečnosť
fr fr
Neuchâtel, Švajčiarsko
skupina odborov: informatické
fr fr
Paríž, Francúzsko
skupina odborov: sociálne
fr fr
Paríž, Francúzsko
skupina odborov: sociálne
fr fr
Neuchâtel, Švajčiarsko
fr fr
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: umelecké
fr fr
Paríž, Francúzsko
skupina odborov: lekárstvo, zdravie
fr fr
Paríž, Francúzsko
skupina odborov: poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, veterinárne
fr fr
Ženeva, Švajčiarsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
fr fr
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: sociálne
fr fr
Ženeva, Švajčiarsko
fr fr
Lausanne, Švajčiarsko
skupina odborov: inžiniersko-technické
fr fr
Ženeva, Švajčiarsko
skupina odborov: umelecké
fr fr
Ženeva, Švajčiarsko
skupina odborov: umelecké
fr fr
Rennes, Francúzsko
skupina odborov: umelecké
fr fr
Toulon, Francúzsko
skupina odborov: umelecké
fr fr
Ženeva, Švajčiarsko
fr fr
Ženeva, Švajčiarsko
skupina odborov: biologické
fr fr
Lille, Francúzsko
skupina odborov: biologické
Next
Privacy Policy