Doktorandské štúdium v Európe

štát
mesto
skupina odboru
jazyk
status vysokej školy
pl pl
Vroclav (Wrocław), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Lublin, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Gdansk, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
pl pl
Vroclav (Wrocław), Poľsko
skupina odborov: fyzikálne vedy, prostredie
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
pl pl
Bydhošť (Bydgoszcz), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Białystok, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Vroclav (Wrocław), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Lublin, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Gdansk, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Krakov (Kraków), Poľsko
pl pl
Vroclav (Wrocław), Poľsko
pl pl
Częstochowa, Poľsko
skupina odborov: humanitní
pl pl
Siedlce, Poľsko
skupina odborov: humanitní
Next
Privacy Policy